Sản Phẩm Chi Tiết

 Thành Phần :T/R 70% * 30%

Cấu trúc sợi : 94x71  57/58'

Mật độ : 50s/2+150D25s/1+150D

Trọng lượng: 275/m

Hỗ trợ trực tuyến
  •   0996948968   Ms Mỹ
  •   0996948966   Ms Tâm
  •   0983023966   Mr Hùng